Header image  
mat och hälsa

 

Webmaster: Per I de la Motte

line decor
  
line decor

 
 
Välkommen till ÖsterlenAkademiens hemsida

ÖsterlenAkademien bildades den 26 juni 2003. Det är en ideell förening, som har fokus på frågor som rör människors hälsa och leverne. Akademien vill genom att bidra till utveckling av näringar inom mat, hälsa och livskvalitet medverka till att Österlens varumärke förstärks.

ÖsterlenAkademiens medlemmar ska alla ha klar anknytning till Österlen. Enligt stadgarna ska ledamot i ÖsterlenAkademien vara disputerad eller besitta motsvarande akademiska kompetens, alternativt ha gjort sig känd för förtjänstfullt arbete inom kultur eller näringsliv. Akademien har 18 ordinarie ledamöter samt en adjungerad ledamot.

 


personligt_omslag 

ÖsterlenAkademiens tredje bok har lämnat tryckeriet.
Akademiledamöterna beskriver i sina essäer olika möten utifrån egna erfarenheter och möten med vetenskap
inom och utanför sin yrkessfär.
Boken är illustrerade med målningar och fotografier. Vi hoppas den ska roa både gamla och nya läsare, kanske rent
av som en julklapp.
Boken finns på Simrishamns bokhandel, Ystads bokhandel och Bo Ohlsson i Tomelilla.
Den kan också beställas direkt av Österlenakademien (info@osterlenakademien.se) och kostar då 200 kr + frakt.

Akademien har fortfarande några exemplar kvar av Bok 2, Skönhet och hälsa Öster om Leden.
Säljs via Akademien för 150 kr alternativt bok 2 + bok 3 för 300 kr + frakt.

Bok 1, Livskvalitet Öster om Leden är tyvärr slutsåld.